Traduceri pentru redobandirea cetateniei romane


Traduceri pentru redobândirea cetățeniei romăne
Redobândirea cetăţeniei române

Art. 11 din Legea nr. 21/1991: “(1) Persoanele care au dobândit cetăţenia română prin naştere sau prin adopţie şi care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau această cetățenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum și descendenții acestora până la gradul III, la cerere, pot redobândi sau li se poate acorda cetățenia romană, cu posibilitatea păstrării cetățeniei străine și stabilirea domiciliului în țară sau cu menținerea acestuia în străinătate".

Actele necesare în dosarul de redobândire a cetăţeniei române sunt:
 • cerere tipizată, completată faţă/ verso, adresată Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie – original și copie simplă faţă/ verso;
 • 4 fotografii color identice, de dată recentă, ale titularului cererii, mărimea 3,5cm x 4,5cm;
 • câte 4 fotografii color de dată recentă ale copiilor minori incluşi în dosar, mărimea 3,5cm x 4,5cm;
 • buletinul de identitate şi fişa acestuia – original, copie (faţă verso) legalizată și copie (faţă verso) simplă;
 • paşaport - original și copie legalizată (doar pagina cu datele personale);
 • cazierul judiciar (moldovenesc) valabil (în cazul în care persoana identificată este înscrisă în Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice (al Republicii Moldova) este necesar cazierul judiciar detaliat/extins);
 • acte de stare civilă (certificat de naștere, căsătorie/ extras după actul de căsătorie, deces sau divorț) originale şi în copii legalizate la un notar autorizat pentru titular și ascendenți (părinți, bunici, străbunici), foști cetățeni români şi, după caz, traducerile în limba română ale acestora efectuate de un traducător autorizat cu legalizarea sigiliului şi semnăturii acestuia de către un notar autorizat;
 • declaraţie personală, autentificată la un notar autorizat din care să rezulte dacă titularul cererii a mai depus sau nu o altă cerere de redobândire a cetăţeniei române – original și copie simplă;
 • declaraţie personală, autentificată la un notar autorizat din care să rezulte că în prezent titularul cererii nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale a României şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi – original și copie simplă;
 • declaratie personală, autentificată la un notar autorizat din care să rezulte că se solicită redobândirea cetățeniei române cu menținerea domiciliului în Republica Moldova – original și copie simplă;
 • acte de stare civilă (certificate de naştere) în original şi în copii legalizate la un notar autorizat pentru copiii minori ai titularului, dacă este cazul;
 • acordul soţilor (părinţilor minorilor) pentru redobândirea cetăţeniei de către copiii minori, dat prin declaraţie autentificată la notar autorizat, dacă este cazul – original și copie simplă;
 • în cazul minorilor de peste 14 ani este necesar consimţământul acestora pentru redobândirea cetăţeniei române, dat prin declaraţie autentificată la un notar autorizat, în prezenţa unui părinte – original și copie simplă;


 • Va putem ajuta cu traduceri ale documentelor pe care le dețineți în original în limba neerlandeză, română sau engleză.

  Biroul de traduceri Romtext oferǎ servicii profesionale de traducere şi interpretariat din limba olandeză, engleză şi română (toate combinaƫiile sunt posibile) cu tarife competitive.

  Aveți nevoie de traduceri legalizate, în timp util și la prețuri accesibile? Romtext oferă traducerea oricăror tipuri de documente din/în limba română, olandeză şi engleză. Toate traducerile sunt efectuate în timp scurt și se pot legaliza la cerere (se pot apostila).

  Traducem documente precum:

 • Certificate de naștere
 • Certificate de căsătorie / divorț
 • Certificate de deces
 • Pașapoarte/ buletine de identitate
 • Permise de conducere
 • Diplome / certificate, emailuri.... și alte tipuri de documente sau texte de care aveți nevoie.


 • Beneficiile pe care le obțineți:
 • Prețuri atractive
 • Termen scurt de traducere (24 - 48 de ore, ȋn funcƫie de document)
 • Suntem specializați în traduceri juridice printre altele
 • Obțineți reduceri atunci când volumul de traduceri este mai mare
 • Puteți să ridicați traducerile de la biroul nostru sau să le primiți prin poștă


 • În afară de serviciile de traducere și interpretariat oferim și servicii precum: apostilarea documentelor, servicii notariale, servicii de avocatură (ȋn colaborare cu partenerii noştri), înregistrarea companiilor și afacerilor, ȋmputerniciri, declaraƫii notariale pe proprie răspundere, reprezentare pe teritoriul olandez, achiziționarea unei case în Olanda, contestaƫii la diferite instanƫe olandeze, credite ipotecare și servicii financiare complete de la A la Z, credite de consum și alte servicii. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați.

  Dacă nu aveți timp să vizitați biroul nostru, nu e nicio problemă! Puteți pur și simplu să ne trimiteți documentele pe care le aveți de tradus prin intermediul poștei, la biroul nostru din Lelystad, sau prin e-mail.  Contact


  Laura Rivas, Traduceri pentru redobandirea cetateniei romane
  Laura Rivas
  Tel: 06 29 457 407 romtext@gmail.com
  Daniel Lautaru, Traduceri pentru redobandirea cetateniei romane
  Daniel Lǎutaru
  Tel: 06 55 778 187 romtext@gmail.com

  Grutterswal 126 8223 AE Lelystad
  Btw-nr.: NL 851323820B01
  KvK-nr.: 54486041

  Traduceri pentru redobandirea cetateniei romane